persian

world_map_400

چرا در هایتک ابزار کار کنیم ؟

چرا در هايتک ابزار كار كنيم؟

در هايتک ابزار فقط یک انگیزه ما را به جلو می راند؛ ارائه خدمات و بهترين ها به مصرف کننده. ما به عنوان یک پیشگام در امر خدمات فنی، تامين کالا و پشتيبانی در سطح کشور، تعهد داريم خدماتمان را در هر كجا و در هر زمان بهبود ببخشيم. اين امر به معناي ايجاد ارزش هاي پایدارِ بلند مدت براي مصرف كنندگان می باشد و این کار را از طريق ارائه ی مجموعه محصولات تجاری مان، حمايت هایمان و نیز مشاغلی که پیشنهاد می کنیم، انجام می دهیم.

فرصت های شغلی

ما محيط كاري کاملی ایجاد كرده ايم كه بر روی مسئولیت پذیری فردی، فرصت ها و آزادی عمل تأکید می کند. ما زمینه های پیشرفت شما را به طور پیوسته از طريق دوره های آموزش و کسب مهارت های شغلي، برنامه هاي مشاوره اي  فراهم مي كنيم. شما قادر خواهيد بود از مهارت های بالایی در حيطه ی كاري خود توسط برخورد با افراد هم فكر، بهره ببريد. ما همچنین از تجربیات افراد خارجی نیز استفاده می کنیم.

ما به دلیل بینش و فرهنگِ مردم - محوری که داریم، به پیشرفت فردی شما کمک می کنیم و این کار را توسط فراهم کردن امکانات مختلف انجام می دهیم؛ مرخصی های مخصوص والدین، امکان تغییر دادن و تنوع بخشیدن به محیط کاری از جمله این امکانات است. ما کارکنان خود را تشويق مي كنيم شغل خود را مانند یک سفر در نظر بگیرند و در مورد نحوه ي توسعه موقعیت خود، ارائه ی خود و بالا بردن مهارت هاي شان در دراز مدت بیندیشند. به این ترتیب شما درخواهيد يافت كه ما هم آينده نگر هستيم و هم مي دانيم كه الويت هاي حرفه اي شما در طول زمان تغيير خواهند كرد.

چالش ها

به همان اندازه که از شما پشتیبانی و حمایت می کنیم، باید چالش ها را هم مهم بدانیم. برتری در اين جا به معناي اشتياق ما براي بالا بردن سطح زندگي ها، رفتار كردن طبق الگوهای کامل و یکپارچه، صداقت و معامله ها ي عادلانه و نیز تأمین آينده ی شماست.  تأکید ما بر رشد در حوزه های فعالیت مان، این جا را به محیط کاری منحصر به فردی برای افراد متخصص و اشخاص حرفه ای باانگیزه از هر شاخه ی آموزشی تبدیل می سازد.