persian

world_map_400

کارمند اداری فروش

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و تخصص ها و نیازمندی ها :

حداقل سابقه کار :
حداکثر سن
کارمند اداری فروش
دیپلم
مسلط به word و Excel  علاقمند به کار تیمی ، روابط عمومی بالا
ضامن یا معرف معتبر
1 سال
30 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزومه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که ازطریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.