persian

world_map_400

مدیر فروش

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و تخصص ها :
مسئولیت ها و وظایف مدیر فروش :
حداقل سابقه کار :
حداکثر سن :
مدیر فروش
مهندسی مکانیک
آشنائی با اصول مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، تحقیق بازار، بازاریابی و دیگر روش های و تکنیک های مدیریتی.
آگاهی کافی در مورد سیستم های بازاریابی، تکنیک های فروش و روش های تأمین، تدارکات و خرید، مسائل مربوط به عقد قراردادهای فروش و خرید و نکات حقوقی آن ها، قوانین تجارت و همچنین دیگر قوانین مرتبط
آشنایی کامل با اصول مدیریت وسرپرستی افراد
آشنایی کامل با مسائل مربوط به فروش داخلی وخارجی
توانایی تهیه گزارش های متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت
توانایی شناسایی بازارهای موجود و جدید صادراتی از طریق بررسی و مطالعه بازارهای جهانی
داشتن قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه حل های نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید
توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی در جهت پیشبرد امور
آشنایی با تجارت الکترونیک
آشنائی کامل با مقررات و قوانین مربوط به امور تجارت
توانائی تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهای مختلف در شرکت و سازمان های خارج از شرکت جهت انجام وظایف جاری
توانائی تهیه گزارشات و آمارهای مرتبط با مدیریت
آشنائی کامل با زبان انگلیسی در زمینه امور تجاری و بازرگانی

نظارت بر کارشناسان فروش
حل مشکلات مشتری در رابطه با فروش و خدمات پس از فروش
تهیه بودجه فروش و تایید هزینه های واحد فروش
نظارت بر ترجیحات مشتری برای تعیین تمرکز فعالیت های فروش
تحلیل آمارهای فروش و گزارش به مدیرعامل و هیأت مدیره
طرح ریزی فروش ها و تعیین سودآوری محصولات و خدمات
تعیین نرخ های تخفیف و برنامه های قیمت گذاری خاص
معرف و ضامن معتبر
4 سال
35 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزمه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که از طریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.