persian

world_map_400

منشی فروش

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و  و مسئولیت ها و نیازمندی ها :
حداقل سابقه کار :
حداکثر سن
منشی فروش
لیسانس بازرگانی
- تنظیم و ثبت وقت ملاقات و جلسات مدیران
- دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
- پاسخگویی به نامه ها و ایمیل های ارجاع شده از سوی مدیریت و سایر کارکنان
- پاسخگویی به تلفن ها
- کار با فکس، سیستم های تلفن و ویدئو کنفرانس و سایر تجهیزات اداری
- تایپ نامه و تصحیح اشتباهات لغوی و گرامری آنها
- کار با برنامه های کامپیوتری مانند Excel، Word، Access و سایر برنامه های نرم افزاری دفتری
- معرف و ضامن معتبر

1 سال
25 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزومه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که از طریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.