persian

world_map_400

فروش و مشتریان

فروش و مشتريان

آنچه که ما را امروزه به یک شرکت موفق تبدیل کرده، بواسطه خدمات و نوع کالاهائیست که ارائه می دهيم.تمام این کارها به همت "گروه فروش ومشتریان " انجام می پذیرد. ما يك سری وظایف گوناگون از جمله اداره و راهبری حوزه های زیر را بر عهده داریم: مدیریت خریدار و کالا، ارتباط با مشتریان، تعیین روش های ورود اجناس به بازار، فعالیت های حوزه ی فروش و زنجیره ی عرضه ی مستقیم به مشتری. هدف تمام اين بخش ها جلب رضایت مصرف كنندگان و حصول اطمينان از اين موضوع است که محصولات درخواستی همیشه و در هر کجا در دسترس می باشد.

فرصت ها

استعدادها و قابليت هاي حرفه ای "گروه فروش و مشتريان" ما کاملاً آشکار است. خبرگی و مهارت شما در هر زمینه ای که باشد - ایجاد خط مشی ها و ابتکارات برای کالاها، توسعه طرح های فروش برای تضمین وعده به مشتری، مدیریت شبکه های توزیع، پیش بردن فعالیت های حوزه ی فروش - ما برای استعدادهای شما گستره ی وسیعی از فرصت ها را در اختیارتان می گذاریم.

چالش ها

از اين جا شما مي توانيد به سطوح مديريت راه پیدا کنید، يا یک پست تخصصی تر در "گروه فروش و مشتريان" را دنبال نمایید. در هر صورت، شما بایستی با ذهنیتی مثبت، اعتماد به نفس و انگیزه های شخصی بالا، موفقیت تجاری تان را در زمینه ی فروش و ایجاد جوی که مشتری پسند باشد، تضمین نمایید. انرژی گروه به ما کمک می کند تا جلوتر از رقبای خود حرکت کنیم. بنابراین اگر می خواهید در این جا بدرخشید و سرآمد شوید، بایستی دارای خصوصیات فوق باشید و آنها را با شوق تقویت کنید تا بتوانید راه حل های تازه و الگوهای کامل یکپارچه و صداقت را پیدا کنید. به این ترتیب، گروه، سکوی مناسبی برای شما خواهد شد و شما را به آرزوها و اهداف تان خواهد رساند.