persian

world_map_400


[

[

ابزار و تجهیزات روانکاری مرکزی و پرتابل (Lubrication systems and Equipment)

/

banner1

روانکاری به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده‌است و سابقه آن به زمان پیش از پیدایش چرخ و استفاده از گردش آن به دور محور، به منظور ایجاد حرکتی روان بر می‌گردد. بطور کلی در هر جا که سطوح در جوار و در تماس با یکدیگر دارای حرکت نسبی هستند، روانکاری نقش بسیار مهمی در انجام حرکت به نحو صحیح، مداوم و اقتصادی ایفا می‌کند. عدم روانکاری صحیح ماشین‌آلات علاوه بر آنکه باعث تقلیل بازده مکانیکی و پایین آمدن بازده زمانی ماشین می‌شود، منجر به فرسایش بیش از حد، فرسودگی و ازکارافتادگی زودرس نیز می‌گردد.central_lubrication2

grease_pump_and_package2

oil_pump_and_package2_01

grease_gun2 accessoories2
Lubrication
در مطالعه ای که اخیرا در چند صد شرکت بزرگ به انجام رسید ، مشخص شد که بیش از 50% از خرابی های یاتاقان ها از روانکاری نامناسب ان نشات گرفته است.کم بودن مقدار مواد روانکار و آلوده بودن آن دو مصداق بارز روانکاری نامناسب میباشد
سیستم های روانکاری اتوماتیک، پایانی برای دوره " قحطی یا سرریز" روانکاری دستی است.روان کاری بیش از حد باعث بالا رفتن هزینه ها و ضایعات زیست محیطی میباشد و از طرفی کمبود ماده ی روانکار باعث تماس مستقیم فلز با فلز و ایجاد اصطکاک و خوردگی و در نتیجه از بین رفتن قطعه می شود.
سیستم روانکاری مرکزی این سیکل معیوب را از بین برده و با روان کاری دقیق و به موقع دستگاه را در حالت روان کاری بهینه قرار داده و حداکثر شدن عمر دستگاه شمارا تضمین میکند.