persian

world_map_400

آبندها

hydraulic-seals-67817-2810793
نشتی روغن در هر نقطه از سيستم هيدروليک موجب کاهش بازده و افزايش افت توان می گردد. بدليل وجود مقداری لقی استاندارد در اکثر اجزاء سيستم هيدروليک، وجود نشتی داخلی (Internal Leakage) اجتناب‌ناپذير است. با افزايش مقادير اين لقی‌ها در اثر سايش قطعات درگير، نشتی به تدريج افزايش يافته و ضمن هدر رفتن بخشی از توان موجب اخلال در عملکرد صحيح عملگرها می‌شود. البته روغن حاصل از نشتی داخلی به سيستم باز می‌گردد.
نشتی‌های خارجی (External Leakage) موجب اتلاف روغن شده و منظره بدی پيرامون سيستم هيدروليک نمايان می‌سازد. انتخاب نامناسب اتصالات برای لوله‌ها، اصلی‌ترين عامل ايجاد نشتی خارجی می‌باشد.
درسيستم هيدروليک، آبندها از بوجود آمدن نشتی‌های داخلی و خارجی جلوگيری می‌کنند. برای آبندی بين سطوح ثابت مانند پوسته پمپ، بدنه شير، درب مخزن و اتصالاتی که بين قطعات آن‌ها حرکت نسبی وجود ندارد از آبندهای استاتيکی استفاده می‌گردد.
بين قطعات ديناميکی مانند محور پمپ و روتور با بدنه و پيستون با ديواره سيلندر و همچنين ميله پيستون از آبندهای ديناميکی استفاده می‌شود.

آبندهای استاتيکی
آبندهای استاتیکی بين قطعاتی که نسبت به يکديگر دارای حرکت نمی‌باشند مورد استفاده قرار می‌گيرد. بايد توجه نمود که اين گونه آبندها بين سطوح صلب دو قطعه متصل به هم مستقر شده و با محکم کردن پيچ‌های اتصال تحت فشار قرار می‌گيرند. اين اتصالات، ساده و غيرفرسايشی بوده و چنانچه بدرستی مونتاژ شوند از هرگونه خرابی مصون می‌باشند.

آبندهای ديناميکی
آبندهای ديناميکی بين سطوح قطعاتی که نسبت به هم دارای حرکت می‌باشند قرار گرفته و نشتی و روانکاری را کنترل می‌نمايند. در بسياری از مواقع، طراحی آبندها به گونه‌ای است که از ورود ذرات اضافی و مواد خارجی نيز جلوگيری می‌کند. اين گونه آبندها به دليل وجود حرکت نسبی، در معرض سايش قرار دارند. طراحی آبندهای ديناميکی بايد به گونه‌ای باشد که ضمن دارا بودن دوام و عمر مناسب، قابليت جلوگيری از نشتی حين تغيير فشار، سرعت و شرايط کاری را داشته باشد.

piston_seal_01
rod_seal wiper
backup_ring flange_seal rotary_seal
o-ring guiding_tape guide_ring
cushioning_seal_01 head_seal fastener_seal