persian

world_map_400

پمپ دیافراگمی سندپایپر Sandpiper Diaphragm Pumps | هایتک ابزار

شرکت وارن راپ (Warren Rupp) در سال 1965 در ایالت اوهایو آمریکا افتتاح شد و از آن زمان تا کنون جز شرکتهای پیشرو در حوضه ی تولید پمپ های دیافراگمی بادی با نام تجاری سندپایپر (Sandpiper) بوده است.
پمپ های دافراگمی سندپایپر از تنوع بی نظیری برخوردار است که مشابه آن در کمتر شرکتی دیده میشود.
در زیر میتوان انواع مدل های پمپ دیافراگمی شرکت سندپایپر را مشاهده کرد :
1
پمپ های دیافراگمی خاص
(Special Duty Diaphragm Pump)


1
پمپ دیافراگمی گلوله ای دائم کار
(Heavy Duty ball diaphragm pump)


1
پمپ دیافراگمی دریچه ای دائم کار
(Heavy Duty Flap Diaphragm Pump)


1
پمپ دیافراگمی گلوله ای گاز طبیعی
(Natural Gas Ball Diaphragm pump)

1
پمپ دیافراگمی گلوله ای استاندارد
(Standard duty ball diaphragm pump)

1
پمپ دیافراگمی مواد شیمیایی خورنده
(Containment Duty Diaphragm Pump)


1
بهترین نوع : Best Type مناسب : Suitable با محدودیت : Limitations پیشنهاد نمی‌شود : Non-Recommended