persian

world_map_400

پمپ های دیافراگمی ریور-ویو River-Wave Diaphragm Pumps | هایتک ابزار

شرکت چینی شانگهای ریور ویو در سال 2010 فعالیتش را در زمینه ی تولید و طراحی پمپ های دیافراگمی و تجهیزات ابزار دقیق و شیرهای کنترلی اغاز کرد. پمپ های دیافراگمی ساخت این شرکت با الهام گرفتن از طراحی های شرکت آمرکایی گراکو و بدون دریافت نمایندگی از این شرکت در چین تولید می شود. پمپ های دیافراگمی شرکت ریور ویو برای مشتریانی که با محدودیت های مالی مواجه هستند می تواند گزینه ی مناسبی باشد.

RV-06
river-10
river-15m
river-25p
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 06
1/4 اینچ
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 10
3/8 اینچ
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 15
1/2 اینچ
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 25
1 اینچ
river-40m river-50p river-80p
................
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 40
1 و 1/2 اینچ

پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 50
2 اینچ
پمپ دیافراگمی ریورویو
سری RW 80
3 اینچ
....................