persian

world_map_400

هایتک ابزار | پمپ دیافراگمی واگنر Wagner Diaphragm Pumps

تخصص شرکت آلمانی واگنر در تولید تجهیزات خطوط کوتینگ پودر و مایع است. این شرکت یکی از معدود شرکت هایی است که تمامی قطعات مورد نیاز از فیدرها و پمپ ها تا میکسرها و شیرها و نازل ها را تولید میکند. در زیر شما متوانید پمپ های دیافراگمی این شرکت را مشاهده کنید :
untitled3_400 zip182_h400_400 zip_182_400
پمپ دیافراگمی
1/2 اینچ واگنر

پمپ دیافراگمی
3/4 اینچ واگنر
پمپ دیافراگمی
1 اینچ واگنر
pm500_h400_400 pm2000_h400_400
unica_4_280_400
پمپ دیافراگمی حجم بالای
1 اینچ واگنر
پمپ دیافراگمی
2 اینچ واگنر
پمپ دیافراگمی پرفشار
3/4 اینچ واگنر