persian

world_map_400

ویدئوی طرزکار پمپ پریستالتیک

پمپ های پریستالتیک کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی و پزشکی دارد. پمپ های دستگا های دیالیز و ... ازین نوع پمپ ها می باشد.مهمترین مزیت این پمپ ها این است که سیال هیچگونه تماسی با اجزای پمپ ندارد و تنها درون یک شلنگ پمپ می شود که باعث بالا رفتن بسیار زیاد بهداشت و جلوگیری از الودگی می شود