persian

world_map_400

ویدئوی طراحی قطعات گروه پارکر توسط انالیز اجزای محدود

روش اجزاء محدود یا روش المان محدود (به انگلیسی: Finite Element Method) که به اختصار (FEM) نامیده می شود، روشی است عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل معادله های انتگرالی.این روش کاربرد بسیاری در تحلیل تنش در قطعات دارد.