persian

world_map_400

دوزینگ پمپ نپچون

Neptune_7000_group
شرکت آمریکایی نپچون یکی از اعضای گروه بسیار معتبر psg dover میباشد که از دیگر اعضای این گروه شرکت ویلدن میباشد. این شرکت از بزرگترین تولیدکندگان دوزینگ پمپ الکتروموتوری در جهان است و محصولاتش از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. محصولات این شرکت شامل دوزینگ پمپ های الکترونیکی ( سلونوئیدی ) و هیدرولیکی ( الکتروموتوری ) میباشد . در زیر به طور مختصر میتوانید محصولات این شرکت را مشاهده کنید :
500_a_400

500_d_400

500_s_400
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500A
Motor driven dosing pump
500A series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500D
Motor driven dosing pump
500D series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500S
Motor driven dosing pump
500S series

500_t_400

500_vs_400

560_s_400
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500T
Motor driven dosing pump
500T series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500VS
Motor driven dosing pump
500VS series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 560S
Motor driven dosing pump
560S series
pz_400 600-6000_400_01 500_e_400_01
دوزینگ پمپ سلونوئیدی مدل PZ
Selonoid driven dosing pump
PZ series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 600-600
Motor driven dosing pump
600-6000 series
دوزینگ پمپ الکتروموتوری مدل 500E
Motor driven dosing pump
500E series