persian

world_map_400

ویدئوی تجهیزات معدن ویکرز

شرکت ایتون تز بزرگترین و معتبر ترین شرکت های آمریکایی در زمینه تولید شلنگ ها و تیوب های صنعتی است.شرکز ویکرز هم از قدیمی ترین تولید المان های هیدرولیک در امریکا می باشد . این دو شرکت اکنون پس از ادغام باهم تحت یک شرکت واحد به نام ایتون ویکرز فعالیت میکنند.در ویدئوی زیر میتوانید کاربردهای محصولات این شرکت را در معادن مشاهده کنید :