persian

world_map_400

ویدئوی اوج هوشمندی در دوزینگ پمپ پرومیننت سری Gamma/X

دوزینگ پمپ های سری گاما ایکس پرومیننت توانایی کنترل صددرصد التنرونیک سیال را به شما می دهند. شما میتوانی دبی خود را تا دقت یک میلی لیتر در ساعت کم و زیاد کنید که بالاترین دقت در میان تمامی پمپ های دنیاست.در ویدئوی زیر قابلیت های پمپ را باهم مرور میکنیم :