persian

world_map_400

ویدئوی گروه ابزار دقیق پارکر

گروه ابزاردقیق (Instrumentation) : المان های ابزار دقیق المان هایی است که در صنعت برای انتقال و اختلاط و کنترل و اندازه گیری پارامترهای سیال مورد استفاده قرار میگیرد.المان هایی همچون فشار و دما و دبی و سطح مایعات.شرکت آمریکایی پارکر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان المان های ابزار دقیق در جهان است. المان های ابزار دقیق پارکر توانایی کارکردن در فشارهای صفر تا ۱۵۰۰۰۰psi را دارند.