persian

world_map_400

ویدئوی ایتون ویکرز غول صنعت ماشین سازی

شرکت ایتون از بزرگترین و معتبر ترین شرکت های آمریکایی در زمینه تولید شلنگ ها و تیوب های صنعتی است.شرکز ویکرز هم از قدیمی ترین تولید المان های هیدرولیک در امریکا می باشد . این دو شرکت اکنون پس از ادغام باهم تحت یک شرکت واحد به نام ایتون ویکرز فعالیت میکنند.در ویدئوی زیر راهکارهای این شرکت را برای صنعت ماشن سازی بررسی میکنیم :