persian

world_map_400

ویدئو زور آزمایی پمپ دیافراگمی آرو و گراکو در قدرت لیفت

در این ویدئو فشار تخلیه هر دو پمپ در ابتدا ۲۵ psi میباشد و نشانگر نورانی درون لوله به شکلی است که کاملا لوله را بسته است. با مشاهده ی این پمپ خواهید فهمید که کدام شرکت حرف اول و اخر را در پمپ های دیافراگمی بادی میزند D: