persian

world_map_400

پمپ دیافراگمی سندپایپر

شرکت وارن راپ (Warren Rupp) در سال 1965 در ایالت اوهایو آمریکا افتتاح شد و از آن زمان تا کنون جز شرکتهای پیشرو در حوضه ی تولید پمپ های دیافراگمی بادی با نام تجاری سندپایپر (Sandpiper) بوده است.
پمپ های دافراگمی سندپایپر از تنوع بی نظیری برخوردار است که مشابه آن در کمتر شرکتی دیده میشود.
در زیر میتوان انواع مدل های پمپ دیافراگمی شرکت سندپایپر را مشاهده کرد :
__2_400
پمپ های دیافراگمی خاص
(Special Duty Diaphragm Pump)


______400
پمپ دیافراگمی گلوله ای دائم کار
(Heavy Duty ball diaphragm pump)


____400
پمپ دیافراگمی دریچه ای دائم کار
(Heavy Duty Flap Diaphragm Pump)


____2_400
پمپ دیافراگمی گلوله ای گاز طبیعی
(Natural Gas Ball Diaphragm pump)

___400_01
پمپ دیافراگمی گلوله ای استاندارد
(Standard duty ball diaphragm pump)

____400_01
پمپ دیافراگمی مواد شیمیایی خورنده
(Containment Duty Diaphragm Pump)